Osobista koncepcja fotografii artystycznej Łukasza Cyrusa

Osobista koncepcja fotografii artystycznej Łukasza Cyrusa

1. Fotografia czerpie z rzeczywistości.
2. Fotografia nie musi być opisowa.
3. Nadrzędnym celem i najwyższą wartością fotografii artystycznej jest ekspresja autora.
4. O randze "przedmiotu do sfotografowania" decyduje autor fotografii.
5. Zdjęcie fotograficzne jest dziełem autonomicznym.